Vytlačiť

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN
v Ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Slovenská spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

 Generálni sponzori :

    

Hlavný sponzor :

  CMI spol. s r. o.

 Usporiadajú :

 XVII. Demonštračný kurz
chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku

15. - 17.apríl 2015

v priestoroch Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici v Ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vážené kolegyne , kolegovia. 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Vás pozývajú na „XVII. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti“, ktorý sa koná v dňoch 15. - 17. apríla  2015. Kurz je zameraný na teoretickú výučbu a praktickú demonštráciu súčasnej koncepcie chirurgickej liečby chronického zápalu stredného ucha. Zároveň majú účastníci kurzu možnosť nácviku základných operačných postupov na preparátoch spánkovej kosti pod odborným vedením. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami na dolnom Liptove.
 
Lektori a operatéri kurzu : 

MUDr. Marián Sičák PhD., prednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici, Ružomberok a SZU v BratislaveProf. MUDr. Juraj Klačanský, CSc., ORL klinika ZMH Abu Dhabi
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 

Odborný program : 

15. apríla  2015 

  • Kurz disekcie spánkovej kosti 

16. - 17. apríla 2015 

  • Kurz chirurgie stredného ucha.
  • Praktické demonštrácie operačných postupov v chirurgickej liečbe chronického zápalu stredného ucha spojené s diskusiou s chirurgom. Prednášky budú zaradené striedavo medzi demonštračné operácie.  Začiatok prednáškového a operačného programu: 08,00 hod 

Miesto konania : 

Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP -FN, ul. Gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok 

Prihlášky : 

vyplnený formulár zaslať poštou na adresu: Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, ul. Gen.Vesela 21, 034 26 Ružomberok,  

Predpokladaný počet kreditov : 21 

Registrácia :  - 15. 4. 2015, 07,00 – 08,00  hod. –  Klinika ORL ÚVN
                      - 16. 4. 2015, 07,00 – 08,00  hod. –  Klinika ORL ÚVN 

Strava : jedáleň Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN Ružomberok

Ubytovanie : Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov si účastníci kurzu zabezpečia ubytovanie sami. V mimoriadnych prípadoch sa môžete obrátiť na sekretariát ORL kliniky ÚVN. Bližšie informácie na sekretariáte Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku , tel. +420 44 4382634, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kurzový poplatok :

 Termín nahlásenia do 28.3.2015 po 28.3.2015
 Kurz disekcie spánkovej kosti /limitovaný počet/ 80 €
 Kurz chirurgie stredného ucha- do 28. marca 2015 40 € 60 €
 po 15.januári 2013 a na mieste 100 € 120 €

 

 

 

  

Platba šekom alebo prevodom na účet : Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok
bank. spojenie: Tatrabanka  Ružomberok
číslo účtu : 2627707199/1100, IBAN SK93 1100 0000 0026 2770 7199, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol:  91142015
správa pre prijímateľa: vaše meno, ušný kurz  2015,
prípadne platba na mieste 

Kontakt, informácie : sekretariát Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, Ľubomíra Vajzerová
Telefón/fax : 044-438 2634
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Spoločenský večer : 16. 4. 2015 o 18,00 hod. 

Súbory na stiahnutie :