Vytlačiť

Plastická operácia nosa - rinoplastika

 Väčšina z nás je spokojná s tým, ako nás stvorila príroda. Berieme svoj vzhľad ako niečo samozrejmé a nemenné, Len čas sa podpisuje na zmenách, ktoré postupne prekonáva naše telo a najmä tvár. Nie každý je však vyrovnaný s tým, že osud mu nadelil taký tvar vonkajšieho nosa, ktorý nespĺňa jeho estetické kritériá. Ak sa človek rozhodne urobiť vážny krok, ako je zmena tvaru vonkajšieho nosa, mal by v prvom rade získať čo najviac informácií o tomto type estetickej a fukčnej chirurgie.  

Tvarová deformácia vonkajšieho nosa, často spojená s deformáciou nosového septa, je následkom úrazu, disproporcie rastu nosových štruktúr či vrodenej deformácie.. Nie vždy si musíme uvedomovať úrazový dej v minulosti. Už v prvých sekundách nášho života si so sebou môžeme priniesť na svet deformitu nosa spojenú s pôrodným mechanizmom. Aj tvar nosa, ktorý dedíme po našich predkoch, nemusí byť ideálny.

Z estetického hľadiska je vonkajší nos dominantná štruktúra ľudskej tváre. Chirurgická úprava tvaru vonkajšieho nosa – rinoplastika - je považovaná za najťažší výkon v oblasti tvárovej plastickej chirurgie. Keď je rinoplastika spojená aj s úpravou tvaru a postavenia nosovej priehradky za účelom zlepšenia dýchania cez nos, hovoríme o septorinoplastike. Ak má byť chirurg úspešný, musí mať dokonalé priestorové cítenie a má dobre ovládať nielen chirurgiu vonkajšieho nosa, ale aj chirurgiu nosovej priehradky a štruktúr v nosovej dutine. Tak bude nos po operácii nielen pekný, ale aj funkčný. Vonkajší nos má svoj stabilný tvar najmä vďaka jeho premyslenej anatomickej štruktúre, vďaka vzájomným väzbám medzi jeho jednotlivými časťami. Perfektná znalosť týchto súvislostí spolu s dostatočnými skúsenosťami patrí k základným predpokladom úspešnej modernej chirurgie nosa.

Žiaľ, nie každá chirurgia nosa je úspešná. Príčinou je najmä nerešpektovanie alebo neznalosť spomínaných aspektov, neodborné a nešetrné zaobchádzaniu s nosovými štruktúrami pri rinoplastike. Nežiadúcim výsledkom sú trvalé tvarové deformácie nosa, strata opory jednotlivých častí, zhoršené dýchanie cez nos a podobne. Tieto následky sa korigujú veľmi ťažko a niekedy je nemožné dosiahnuť pri opakovaných operáciach zásadné zlepšenie. Preto je veľmi dôležité, aby si pacient opatrne a zodpovedne vybral chirurga, ktorý mu má zmeniť tvar a funkciu nosa.

Objednajte sa na vyšetrenie :